AB-run: algemene voorwaarden

1. Deelname geschiedt op eigen risico.
2. Deelname en toegang is alleen mogelijk voor geregistreerde deelnemers.
3. De route wordt op een niet-afgesloten parcours gelopen.
4. Deelnemers dienen zich te houden aan de algemeen geldende verkeersregels.
5. Aanwijzingen van de organisatie dienen opgevolgd te worden.
6. Afval dient in de afvalbakken te worden gedeponeerd tijdens de tussenstop en/of
finishlocatie
7. Deelname is mogelijk voor iedereen. Ouders zien erop toe dat kinderen de afstand
aankunnen.
8. Betaling van inschrijfgelden geschiedt door middel van overschrijving.
9. Inschrijfgelden worden niet terug betaald bij annulering na 21 juni 2023.
10. De inschrijving is pas definitief na betaling
11. De 5 parcoursen zijn goed zichtbaar aangeduid door middel van pijlen in verschillende
kleuren (groen, groen buggyvriendelijk, blauw, rood, zwart) met het logo van de
Materrunners..
12. De deelnemer dient verzekerd te zijn tegen schade aangebracht aan anderen.
13. De deelnemer verklaart in een goede gezondheid te verkeren om een zodanige tocht te
ondernemen.
14. Het is niet toegestaan om met een koptelefoon, headset of ‘oortjes’ met muziek te lopen
tijdens de Adriaen Brouwer Run, tenzij op eigen risico.
15. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de tijdens het evenement
opgelopen schade en/of ongevallen.
16. Deelnemers gaan akkoord met eventueel gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, film,
video e.d. voor promotionele doeleinden van de organisatie zonder daar een vergoeding
voor te claimen.
17. De organisatie accepteert geen verantwoording wanneer het evenement door overmacht
afgelast of verplaatst moet worden.
18. Door inschrijving erkent de deelnemer op de hoogte te zijn van de bepalingen in dit
reglement en welke tevens gelden als algemene voorwaarden.